Вести

”Организирање на настани и одржување на советодавни информативни средби со засегнатите страни / бизнис секторот во Скопски плански регион ”

Во текот на месец Март имено на 25 Март 2015 беше одржана и Првата Информативна средба за МСП која ги промовираше новите мерки за вработуване на Владата на РМ како и првиот повик на Фондот за Иновации за старт-ап и спин – офф компании., на која учество земаа над 55 претставници[1] од МСП, државни агенции, институции, комори , иноватори и др. ...

Прочитај повеќе...

Потпишување на Меморандум за соработка помеѓу Советот за развоја на СПР и Сојузот на стопански комори на Македонија

Во рамките на проектот за Формирање на Бизнис Центар во Скопскиот регион ,  во месец април беше потпишан и Меморандум за соработка помеѓу Советот за развоја на СПР и Сојузот на стопански комори на Македонија , со цел подигање на нивото на квалитет на понудените советодавни услуги за МСП, заедничкото планирање на семинари, трибини, форуми, како и институционално партнерство за ...

Прочитај повеќе...

Четврт советодавен настан на Бизнис центарот во Центарот за развој на Скопски плански регион – Бизнис Стратегија

На ден 8  Мај 2015 во Скопје беше одржан четвртиот советодавен настан за МСП, во организација на Бизнис Центарот ан Скопски Регион. Темата на овој настан Бизнис Стратегија  беше определена на барање на бизнис претставниците кои во континуитет ги посетуваат овие настани од месец Април. На настанот присуствуваа повеќе од 35  фирми, претставници од агенции и министерства како и општини. Проектниот координатор ...

Прочитај повеќе...

Петти информативен настан – Финансирање за раст на МСП во организација на Бизнис центарот на Скопски плански регион и во соработка со ССК

На ден 20  Мај 2015 во Скопје беше одржан петиот советодавен настан за МСП, во организација на Бизнис Центарот на Скопски Регион. Темата на овој настан Финансирање за раст на МСП, која е посебно актуелна даде  можност на присутните фирми да се запознаат со актуелните кредити за поддршка кои ги нудат комерцијалните банки, Македонска банка за поддршка на развојот (МБПР), Европска ...

Прочитај повеќе...

Шести информативен настан – Маркетинг, брендирање, иновации – Холански програми за поддршка на МСП во Македонија – УСАИД и ЕБОР поддршка за МСП, во организација на Бизнис центарот на Скопски плански

На 3 јуни 2015 во Скопје беше одржан шестиот советодавен настан за МСП, во организација на Бизнис Центарот ан Скопски Регион. Темата на овој настан беше  Маркетинг, брендирање, иновации – Холански програми за поддршка на МСП во Македонија – УСАИД и ЕБОР поддршка за МСП. И овој настан како и претходните пет беше во насока на развивање поволни услови за работа ...

Прочитај повеќе...

Седми информативен настан – Подршка на Старт ап компаниите во Македонија, во организација на Бизнис центарот на Скопски плански регион и во соработка со Фондот за иновации и технолошки развој

Бизнис Центарот на Скопски плански регион во соработка со Фондот за иновации и технолошки развој, во склоп на Форумот за иновации и технологии, кој се одржува на ТЕХНОМА 2015, го организирање Седмиот промотивно информативен настан за микро , мали и средни претпријатија, на 16 окт 2015. На програмата на овој настан во првиот дел е презентација на Кофинансирани грантови за новоосновани ...

Прочитај повеќе...

Форум за кадровски менаџмент

Експерти, претставници на банките и менаџери на човечки ресурси на „Форумот за кадровски менаџмент“ кој се одржа на 11 и 12 ноември на Скопски саем, дискутираа за предизвиците и можностите за развој на компаниите и за вработениот кадар како клучен фактор за успех на компанијата. Организатори на форумот беа Бизнис центарот на Скопски плански регион, Сојузот на стопански комори на ...

Прочитај повеќе...

Форум за личен развој

На ден 16.12.2015 година, на Скопскиот саем се одржа „Форум за личен развој“, во организација на Бизнис центарот на Скопскиот плански регион, Општина Аеродром и Асоцијацијата за истражување, комуникации и развој „Паблик“. На програмата можеа да се проследат три презентации од двајца реномирани експерти за личен развој, и тоа од Џад Долфин и Катерина Ангеловска. Американскиот експерт за организациски развој, ...

Прочитај повеќе...

Работилница на Тема: “Можности за развивање на КЛАСТЕРИ во Скопскиот плански регион”

 На 24 декември 2015 година Бизнис центарот при Скопски плански регион во соработка со економскиот оператот Гешталт Солушн од  Штип во просториите на Мала конференциска сала на Скопски саем, I кат ја одржа првата работилница наменета на микро, мали и средни претпријатија, општински претставници и сродни организации од Скопскиот плански регион – потенцијални членки на кластер (компании, општински организации, стопански комори, банкарски ...

Прочитај повеќе...

Презентација на финална верзија на Регионалнаta Стратегија за Иновации

Во рамките на проектот „Одржлив и инклузивен регионален економски развој во Македонија,  во организација на Бизнис Центарот при Центерот за развој на Скопски плански регион и ГИЗ LEIWW+(Германско друштво за меѓународна соработка), на ден  14.09.2016 на Скопски саем, сала Дипломатик беше одржана Презентација на финалната верзија на Регионалната Стратегија за Иновации за дефинирање на приоритетите за регионални иновации и иновативниот потенцијал на регионот. Добра ...

Прочитај повеќе...