Потпишување на Меморандум за соработка помеѓу Советот за развоја на СПР и Сојузот на стопански комори на Македонија

Во рамките на проектот за Формирање на Бизнис Центар во Скопскиот регион ,  во месец април беше потпишан и Меморандум за соработка помеѓу Советот за развоја на СПР и Сојузот на стопански комори на Македонија , со цел подигање на нивото на квалитет на понудените советодавни услуги за МСП, заедничкото планирање на семинари, трибини, форуми, како и институционално партнерство за проектно аплицирање. Меморандумот беше потпишан на 3 Април 2015 на IХ сединицата на Советот за развоја на СПР, од Претседателот на регионот, г. Сокол Митровски и Претседателот на ССК – Данела Арсовска.